पाटखळ येथील मोरे खडी क्रेशर महसुल विभागाने दुसऱ्यांदा केले सील.. - Divyaprabhat News

Breaking News

Tuesday, April 5, 2022

पाटखळ येथील मोरे खडी क्रेशर महसुल विभागाने दुसऱ्यांदा केले सील..

मंगळवेढा/प्रतिनिधी मंगळवेढा तालुक्यातील पाटखळ येथील गावालगत नियमांची पायमल्ली करून उभारलेल्या खडीक्रशर याबाबतची अधिक माहिती अशी की, पाटखळ-नंदेश्वर रस्त्यालगत गट नं ३९२ समाईक क्षेत्रामध्ये शासकीय परवानगी न घेता दामाजी स्टोन क्रेशर कार्यरत होता. सदर स्टोन क्रेशरमुळे होणार्या आवाजामुळे तसेच त्यामधून निघणाऱ्या धुळीमुळे पाटखळ येथील ग्रामस्थ तसेच शारदा सिद्धनाथ विद्द्यामंदीर व ज्यू कॉलेज विध्यार्थी व परिसरातील शेतकरी तसेच वाड्या वस्त्यावरील ग्रामस्त यांच्या आरोग्यावर व पिकावर विपरीत परिणाम होत आहे या स्टोन क्रेशरमुळे परिसरातील ग्रामस्त, शेतकरी, विद्यार्थी यांना डोळ्याचे व कानाचे आजार जडू लागले असल्याची तक्रार पाटखळ येथील ग्रामस्थांनी मंगळवेढ्याचे तहसीलदार व प्रांताधिकारी यांच्याकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन तत्कालीन प्रांताधिकारी प्रमोद गायकवाड यांनी सदर खडी क्रेशर ला भेट देऊन पाहणी केली तसेच यावेळी काही चुकीच्या गोष्टी निदर्शनास आल्याने प्रांताधिकार्यांनी तलाठी व मंडलअधिकार्याच्या मदतीने पंचनामे करून सदर खडी क्रेशरला सील ठोकले. येथील खडी क्रेशर मालकाने हा व्यवसाय सुरु करताना येथील जमिनीचा गट हा सामाईक असताना बेकायदेशीररित्या खरेदी करून आपला व्यवसाय थाटला आहे.
या जमिनी बाबत देखील या खडी क्रेशर मालकाने शेतकऱ्याला गोलमाल केले होते. प्रांताधिकार्यांनी सदर खडी क्रेशर मालकास मुळ कागदपत्रे माहितीस्तव मागितली होती परंतू ज्या शेतकऱ्याच्या जमिनीवर खडी क्रेशर थाटला आहे या बाबतची माहिती मंगळवेढा तहसीलमधील गौण खनिज विभागाकडे माहिती अधिकारातून माहिती मागितली असताना संबंधित शेतकऱ्यास आमच्याकडे कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे सांगितल्याने खडी क्रेशर च्या परवानगीतील गोलमालपणा सिध्द होत आहे एवढे होऊन ही त्या खडी क्रेशर मालकाने महसूल खात्याला मॅनेज करून त्या खडी क्रेशर चे सील काढत पुन्हा चालू केल्याने महसूल विभागबद्दल नाराजी व्यक्त होय असताना येथील शेतकरी पोपट इंगोले यांनी पुन्हा एकदा मौजे पाटकळ येथे सुरू असलेल्या अवैध गौण खनिज उत्खनन व विनापरवाना सुरू असलेल्या बेकायदेशीर खडी क्रेशर वर कारवाई बाबत महसूल विभागाकडे तक्रार केली होती त्यानंतर पोपट इंगोले यांनी अभिजीत भीमराव मोरे व भीमराव बाबुराव मोरे यांचे पाटकल येथील खडी क्रेशर बाबतच्या तक्रारी अर्जानुसार निवासी नायब तहसीलदार मंगळवेढा यांनी चौकशी करून दिनांक 21 मार्च 2022 रोजी वादातील जमीन संदर्भात 1966 मधील कलमांव्ये अनाधिकृत आकृषक वापर केल्याबाबत खडी क्रेशर सुरू झाले पासून दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी असा स्वयम् स्पष्ट अहवाल सादर केला आहे.
तसेच ज्या अर्थी सहाय्यक संचालक नगर रचना सोलापूर यांनी त्यांच्याकडील दिनांक 1फेब्रु 2018 अन्वये सदरची जागा पाटखळ-नंदेश्वर-भोसे प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक 65 या वर्गीकृत रस्त्यालगत विषयांकित जागा असल्याने औद्योगिक खडी क्रेशर प्रयोजनासाठी बिगर शेती मंजुरीबाबत शिफारस नाकारले आहे त्याअर्थी तहसीलदार मंगळवेढा यांनी प्रधान केलेले अधिकाराचा वापर करून मौजे पाटकळ येथील गट नंबर 392 मधील अभिजीत भिमराव मोरे यांच्या मालकीचा खडी क्रेशर सील करण्याचा आदेश दिला आहे त्यानुसार दि.25 मार्च रोजी महसूल विभागाने हा क्रेशर सील केला असला तरी एवढी वर्षे बेकायदेशीर चालवनाऱ्या खडी क्रशर मालकाला दंड करणे अपेक्षित असताना महसूल विभागाने केवळ सील करून कारवाई केल्याचे दाखवून देत आपली पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न केल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.

Pages